Tebu Klinik Cihaz


tDCS NEDİR?

Transkranial Doğru Akım Stimülasyonu (tDCS) serebral kortekse kafatası üzerinden zayıf doğru akım göndererek kortikal uyarılabilirlik ve nöroplastisite üzerinde etkili noninvazif bir beyin uyarım yöntemidir. tDCS’in temel prensibi, hedef beyin bölgesi üzerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla zayıf ve doğru bir elektrik akımı uygulayarak beyin fonksiyonlarını modüle etmektir.

tDCS, pozitif elektrot olan anottan negatif elektrot olan katoda düşük amplitüdlü akım göndererek beyinden zayıf bir doğru akım geçirir. Bu akım genellikle 1-2 miliamper (mA) gücünde olup anot aracılığı ile beyne girer, dokuda yol alır ve katot alanından çıkar.

tDCS ,nöral plastisiteyi arttırmak için doğru akım kullanan ve invazif olmayan bir beyin stimülasyon tekniğidir.

Son zamanlarda kullanım kolaylığı, hastaların tolere edebilirliği ve inme sonrası akut ve subakut aşamalarında güvenli şekilde uygulanabilmesi nedeniyle ilgi gören bir yöntem haline gelmiş ve son yıllarda dil ve konuşma alanında afazi ve yutma bozukluklarının tedavisinden , bellek ,hafıza kaybı, dikkat dağınıklığı, migren, depresyon, bağımlılık, anksiyete ,kognitif becerilerin artırılması gibi çok geniş bir alanda kullanılmaya başlanıp olumlu sonuçlar alınmıştır.
 

TEBU Cihazını Kimler Kullanabilir ?

Aşağıdaki rahatsızlıkları olan hastalar kullanabilir;

 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Akut ve Kronik Ağrı
 • Afazi
 • Kognitif Yetenek Artışı
 • Alzheimer(Alzaymır)
 • DEHB(Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Bozukluğu)
 • Fibromiyalji
 • İnme Sonrası Rehabilitasyon(Felç)
 • Migren
 • Madde Bağımlılığı